Säker Senior AB

Definition av ett fall

Fall-pa-golv.jpg

Vi definierar ett fall som en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet oavsett orsak och om skada uppstått eller ej.

En fallskada är en fysisk konsekvens som uppstår som följd av ett fall.

Även fall utan fysiska skador kan ge betydande konsekvenser då den som fallit ofta begränsar sin aktiviteter av rädsla för att falla igen. Många känner en allmänt ökad oro som i vissa fall klassas som posttraumatisk stress.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00