Säker Senior AB

OEP folder

IMG_5951.jpg

Vi har tagit fram en folder för att förenkla informationsspridandet av kunskap om Otago programmat.

Foldrarna är tänkta att delas ut till äldre som skulle kunna vara aktuella för programmet av rehabpersonal, biståndshandläggare, distriktssköterskor mfl. men även användas för att informera vårdgivare och anhöriga om programmet.

IMG_5950.jpg

Otgao-Folder.jpg Texten ger en kort introduktion till programmet och vem det vänder sig till.Foldern är tryckt på ett kvalitativt och stadigt papper. På den vita rutan på baksidan kan du skriva era kontaktuppgifter.

Beställ gärna foldrar till er verksamhet, minsta antal är 100 st.,
Kostnad 1 000 kr exkl moms. Leveranstid ca 1 vecka.

Skicka ev frågor och beställning inkl. faktureringadress till info@sakersenior.se

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00