Säker Senior AB

Välkommen!

Säkers Seniors målsättning är, sedan vi startade vår verksamhet 2009, att sprida konkreta, viktiga och användbara kunskaper vilket vi gör genom att genomföra utbildningar och föreläsningar. För oss är det viktigt att inte enbart förmedla kunskaper och information utan även att lägga stor vikt vid att motivera och inspirera dem vi möter. Vi är alltid måna om att det vi lär ut ska vara lätt att ta till sig och direkt användbart i vardagen.

För att fler ska kunna ta del av våra utbildningar har vi gjort det möjligt att genomföra några av dem via webben.

Klicka på bilden för att komma till Säkers Seniors webbutbildningar.

Säker Seniors webbutbildningar

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!
Anna Skaring och Sofia Biderholt

Hjälpmedel

Vi har valt ut ett antal produkter som vi varmt rekommenderar .Vi tycker att det är viktigt att man har en bra metod för att hjälpa personer som fallit att komma upp och för att göra detta på ett säkert sätt finns det enkla och funktionella personlyftar. Läs mer om personlyftarna Raizer II och standUP här.

Här följer en liten film om Raizer II

Några av våra uppdragsgivare

svart_liggande_hoger.jpg logo1.png

Logotyp.png Sollentuna.png

Habo_Logotyp_Primar.png mistel.png

logo_osteraker_kommun.png 22539848_2109306309094851_4483745937133858530_n.png

432228_362424117113478_653408866_n.jpg logo-rh.png

image001.png image002.jpg

God fortsättning på 2022!

Under kommande år erbjuder vi några egna öppna utbildningar men framförallt har vi flera intressanta utbildningar vi kan genomföra på plats på verksamheter.

En kommentar vi fått av en arbetsterapeut efter en serie utbildningar i en kommun:
Jag vill bara tacka för en fantastiskt välplanerad, välavvägd, informativ och positiv utbildning. Många usk:or har kommit fram och intresserat sig för hur man kan göra arbetet smidigare för dem och för patienten.
Så oerhört skönt att få ha er i ryggen när man är ute på avdelningen.


Vi har även möjligt att hålla digitala utbildningar, antingen direkt eller genom våra förinspelade webbutbildningar.på https://sakerseniorwebbutbildningar.se/

Genomfört under hösten 2021

Utbildningar:
¤ Utbildning av Ergonomiombud, 8 tillfällen, UpplandsVäsby kommun
¤ Ergonomi och förflyttningsteknik, 14 tillfällen, Orsa Kommun
¤ Rehabiliterande förhållningsätt, 2 tillfällen, Lindalens hemtjänst
¤ Rehabiliterande förhållningsätt, 3 tillfällen, Hallstahammars kommun
¤ Inspirationskurs i Sittande gymnastik, 60 p, på Sätra Vård och Omsorgsboende.
¤ Ergonomi och förflyttningsteknik, Norrmalms hemtjänst.
Föreläsningar:
¤ Artros,PRO Skogås
¤ Aktiv & Självständing, SPF Idun Danderyd

Vårens kurser

Otago Exercise Programme i Stockholm
24 mars 2021
Läs mer här

Inspirationskurs i sittande gymnastik
7 april 2022
Läs mer här

Nya utbildningar!

Barn2.png

"Ergonomi i förskolan" för alla som arbetar på förskola.
Läs mer här

"Rehabiliterande förhållningssätt" för vård-och omsorgspersonal.
Läs mer här

Apropå Otago......

I år, 2021, har WHO kommit ut med en rapport om fallolyckor. Rapporten heter
STEP SAFELY - STRATEGIES FOR PREVENTING AND MANAGING FALLS ACROSS THE LIFE-COURSE.
När det gäller hemmaboende äldre så är den insats som har högst rekommenderat värde, träning som utmanar balansen och bygger funktionell styrka.

Träning kan ske i grupp men även träning i hemmet har god effekt och här är Otago Exercise Programme ett av de program som rekommenderas.

Läs mer om rapporten på den här sidan
Läs hela rapporten här

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in