Säker Senior AB

Välkommen!

Säkers Seniors målsättning är, sedan vi startade vår verksamhet 2009, att sprida konkreta, viktiga och användbara kunskaper vilket vi gör genom att genomföra utbildningar och föreläsningar. För oss är det viktigt att inte enbart förmedla kunskaper och information utan även att lägga stor vikt vid att motivera och inspirera dem vi möter. Vi är alltid måna om att det vi lär ut ska vara lätt att ta till sig och direkt användbart i vardagen.

För att fler ska kunna ta del av våra utbildningar har vi gjort det möjligt att genomföra några av dem via webben.

Klicka på bilden för att komma till Säkers Seniors webbutbildningar.

Säker Seniors webbutbildningar

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!
Anna Skaring och Sofia Biderholt

Vad några uppdragsgivare sagt

Ergonomi & förflyttningsteknik: Vi uppskattar all hjälp från er och tackar för en underbar kurs.
Tack, det vara en givande kurs och alla var jättenöjda med den.
Vardagsförflyttningar:Vi hade en väldigt rolig och lärorik dag, och vi är supernöjda!
Rehabiliterandeförhållningssätt: Tack för de här dagarna! Jag tycker ni höll utbildningen på en jättebra nivå för målgruppen och tog med många viktiga aspekter som är viktiga att ha med sig i det rehabiliterande förhållningssättet.
Kommentar från arbetsterapeut efter en serie utbildningar i en kommun:
Jag vill bara tacka för en fantastiskt välplanerad, välavvägd, informativ och positiv utbildning. Många usk:or har kommit fram och intresserat sig för hur man kan göra arbetet smidigare för dem och för patienten.
Så oerhört skönt att få ha er i ryggen när man är ute på avdelningen.


Föreläsning för pensionärsförening: Tack för igår. Ni var så jättebra, roliga, effektiva och gav bra info och bra råd! Jag kommer att rekommendera er hit och dit.
Strokeföreläsning: Stort tack för en informativ och lättfattlig föreläsning. Och på ett mycket trevligt sätt!

Hjälpmedel

Vi har valt ut ett antal produkter som vi varmt rekommenderar .Vi tycker att det är viktigt att man har en bra metod för att hjälpa personer som fallit att komma upp och för att göra detta på ett säkert sätt finns det enkla och funktionella personlyftar. Läs mer om personlyftarna Raizer II och standUP här.

Här följer en liten film om Raizer II

Träning minskar fallrisk

Fysiska träningsprogram gör att klart färre äldre faller visar en systematisk översikt från Cochrane.
Läs mer här

Samtalsledare utbildade

Vi har nu utbildat samtalsledare i Stepping On i Karlstad, Stockholm och Malmö. Jätteroligt för oss att kunna sprida detta användbara program till intresserade och engagerade deltagare.

Aktuella utbildningar

Samtalsledare Stepping On i Stockholm
OBS! Nytt datum: 24 september 2024
Läs mer här

Samtalsledare Stepping On i Göteborg
10 oktober 2024
Läs mer här

Otago Exercise Programme i Stockholm
17 oktober 2024
Läs mer här

Samtalsledare Stepping On i Umeå
22 oktober 2024
Läs mer här

Alla våra utbildningar finns att boka som uppdragsutbildningar just för er arbetsgrupp

Webbutbildningar

Titta gärna in på våra och andra användbara webbutbildningar.på https://sakerseniorwebbutbildningar.se/ där

Vi rekommenderar

Barn2.png

"Ergonomi för förskolepersonal" för alla som arbetar på förskola.
Läs mer här"Rehabiliterande förhållningssätt" för vård-och omsorgspersonal.
Läs mer här

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in