Säker Senior AB

Stepping On

Logo_Oct_19-1.png

Vi är stolta över att vi har fått möjlighet att genomföra fallpreventionsprogrammet "Stepping On" i Sverige. Kursen kommer ursprungligen från Australien där den är framtagen av en forskargrupp på universitetet i Sydney. En framgångsfaktor för Stepping On:s goda resultat på minskad fallrisk är att deltagarna själva ska komma fram till vad som är deras risker för fall och vilka förändringar de kan göra för att minska riskerna. Att själv fundera igenom sin livssituation samt diskutera med andra i samma situation ger betydligt större effekter på minskad fallrisk än att enbart få information skriftligt eller muntligt.

Läs mer om Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter och kursen här:

Anmälan: Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter 08-630 83 50

Vill du veta mer om programmet eller vill att vi ska komma till er och hålla en kurs eller är intresserad av utbildningen av kursledare? Hör gärna av dig på 0731-53 20 30 eller på info@sakersenior.se

Läs gärna mer på Stepping On:s australiensiska hemsida

Innehåll

Programmet innehåller sju gruppträffar (2 tim./ tillfälle) samt två uppföljningar. Under gruppträffarna varvas information med gruppsamtal och praktiska övningar. Ämnen som behandlas är bla balans och styrketräning, syn och ögonhälsa, säkra skor, benhälsa, medicinering samt risker i hem- och närmiljö och offentliga miljöer. Träning ingår vid samtliga tillfällen med fokus på styrke- och balansövningar samt hur man tar sig upp efter ett fall. Experter inom områdena syn, medicinering och träning deltar vid olika tillfällen.

Bli kursledare

Säker Senior håller för närvarande egna kurser i programmet men under hösten 2020 kommer vi påbörja utbildning av kursledare.Vår vision är att sprida Stepping On till hela Sverige för att alla personer med fallrisk ska få likvärdig möjlighet att delta i vetenskapligt belagda insatser för att minska fallrisk och fallolyckor.

Kursledaren behöver inte ha någon särskild utbildning eller bakgrund utan är en person med intresse av fallprevention och av att leda en grupp. Experter inom olika områden såsom optiker, fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska eller farmaceut bör bjudas in att delta vid olika tillfällen.

Kursen passar att genomföra t.ex på träffpunkter för seniorer, på primärvårdsmottagningar eller hos föreningar,

En manual med allt man behöver för att hålla kursen ingår inkl träningsövningar,schema, informationsblad mm

Är du intresserad av att veta mer?
Hör gärna av dig på 0731-53 20 30 eller på info@sakersenior.se*

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00