Säker Senior AB

Stepping On

Om programmet

Vi är stolta över att vi har fått möjlighet att arbeta med det fallförebyggande programmet "Stepping On" i Sverige. "Stepping On" kommer ursprungligen från Australien där den är framtagen av en forskargrupp på universitetet i Sydney.

Programmet bygger på kognitiv beteendeförändring i mindre grupper och resultat från forskningen visar att man kan minska deltagarnas fallrisk med 31%.

En viktig framgångsfaktor för Stepping On:s goda resultat på minskad fallrisk är att deltagarna själva kommer fram till vad som är deras risker för fall och vilka förändringar de kan göra för att minska dessa risker. Att själv fundera igenom sin livssituation samt diskutera med andra i samma situation ger betydligt större effekter på minskad fallrisk än att enbart få information skriftligt eller muntligt.

Stepping On innehåller sju gruppträffar en gång i veckan under sju veckor. Ett uppföljande telefonsamtal görs en månad efter den sista gruppträffen och en uppföljande gruppträff sker tre månader efter den sista gruppträffen.

Vår vision är att sprida Stepping On till hela Sverige för att alla personer med fallrisk ska få likvärdig möjlighet att delta i vetenskapligt belagda insatser för att minska fallrisk och fallolyckor.

Stepping On:s australiensiska hemsidakan du läsa mer om programmet och där finns även många av de genomförda studierna samlade.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00