Säker Senior AB

Om oss

IMG_6345.jpg Välkomna att titta på vår presentationsfilm om hur Säker Senior arbetar med fallprevention. Titta på den här

Företaget Säker Senior grundades 2009 efter att vi lärt oss mer om vilket stort problem det är med fallolyckor hos äldre. Fallolyckorna orsakar stort mänskligt lidande och medför stora kostnader för samhället.

Vi tog reda på fakta i ämnet och lärde oss att det faktiskt finns mycket man kan göra för att minska fallolyckorna. Tyvärr görs det i dagsläget inte tillräckligt och fallolyckorna fortsätter att öka kraftigt i antal och vi vill medverka till en minskning av antalet fall. Som ett oberoende företag har vi möjlighet att komma och stödja med både mindre och större insatser.

Vi vill ge fler seniorer möjlighet att leva ett aktivt och tryggt liv utan att riskera att råka ut för en fallolycka. Som följd av detta på ett effektivare och bättre sätt kunna använda de resurser som nu läggs på sjukvård, omsorg, rehabilitering för de som har skadat sig i en fallolycka.

Säker Senior AB
¤ Kompetensutveckling för personal
¤ Projektledning och konceptutveckling
¤ Föreläsningar och kurser för seniorer
¤ Hög kompetens och lång erfarenhet
¤ Rätt kunskap till rätt personer för rätt pris!

Vad har vi gjort sedan starten?
¤ Tagit fram utbildningen Rehabiliterande förhållningsätt
¤ Importerat och översatt fallpreventionsprogrammet Stepping On
¤ Skapat webbaserade utbildningar och föreläsningar
¤ Föreläst på mässor, seniorträffpunkter och för seniorföreningar.
¤ Genomfört ett flertal Balansskolor för seniorer.
¤ Utbildat mer 400 deltagare i Otago Exercise Programme
¤ Utbildat rehabpersonal, omsorgspersonal och studenter i Ergonomi och förflyttningsteknik
¤ Utbildat rehabpersonal, omsorgspersonal och studenter i Fallpreventionsarbete.
¤ I samarbete med FoU Seniorium varit projektledare för tre projekt i Österåkers kommun.
¤ Byggt upp en hemrehabiliteringsenhet åt en primärvårdrehab leverantör.

Utöver ovanstående har vi sålt hjälpmedel, skrivit artiklar och utbildat oss vidare inom vårt område.

Det har varit spännande och intressanta år och vi har utvecklat både oss själva och företaget på vägen. Våra kunskaper i fallprevention har vi förbättrat betydligt sedan starten både genom att läsa fakta och genom praktiska erfarenheter. Nu har vi de verktyg vi behöver för att kunna arbeta evidensbaserat och effektivt med insatser för att minska fallolyckor.

Vi ser nu fortsatt fram emot möjligheten att kunna göra betydelsefulla insatser för att minska fallolyckor och stötta både seniorer och de som arbetar nära seniorer.

Hoppas vi ses!
Anna Skaring och Sofia Biderholt

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00