Säker Senior AB

GDPR

GDPR är en förkortning av General data protection regulation, som är en ny EU-lag som gäller from den 25 maj 2018. Syftet med lagen är att stärka skyddet för allas våra personuppgifter på nätet. Lagen ger oss helt enkelt rätt att ta reda på vilken information som finns lagrad om oss på nätet och dessutom rätten att få den raderad.

De allra flesta företag är enligt dataskyddsförordningan förordningen skyldiga att ha en förteckning som beskriver de olika sätt som man hanterar personuppgifter på.

Läs Säker Seniors förteckning här

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00