Säker Senior AB

Vi på Säker Senior

Leg. arbetsterapeut Sofia Biderholt

3S9A5656.jpg Formell kompetens
Arbetsterapeutexamen, Vårdhögskolan i Stockholm, 1993.

Fördjupningsområden inom arbetsterapi
Magisterkurs geriatrik, Högskolan i Jönköping, 2004-2005
Vidareutbildning i arbetsterapi, Karolinska Institutet, 1999
Forskningsmetodik, Uppsala Universitet, 1996

Övriga utbildningar
HMC Certifierad Handledare i grundläggande förflyttningsteknik, 2016
Durewall förflyttningsteknik, 2015

Yrkeserfarenhet
Grundare och ägare av Säker Senior AB:
¤ Föreläsningar inom äldre hälsa
¤ Utbildningar i Ergonomi och förflyttningsteknik
¤ Utbildningar i Fallprevention
¤ Genomförande av Balansskolor för seniorer
¤ Projektledare inom seniorhälsa.
¤ Uppbyggnad av- och kliniskt verksam inom hemrehabilitering, primärvård.
Rådgivning och försäljning av hjälpmedel, Aktiv Vardag, 2008-2014
Arbetsterapeut, Furuhöjdens Rehabiliteringshem i Täby, 2007-2012
Strokeinformatör, Strokecentrum, Stockholm, 2006-2007
Arbetsterapeut, akutvården, 1993-2006
Arbetsterapeut, Trafikneurologiska enheten på Karolinska, 1998

Leg. fysioterapeut Anna Skaring

3S9A5645.jpg Formell kompetens
Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2006.

Fördjupningsområden inom sjukgymnastik
Instruktör i Otago Exercise Programme,2016, Australien
Balans och Yrselutbildning, Vertigo, 2014
McKenzie (MDT) nivå A, 2008
The Mulligan koncept, 2006
Idrottsmedicin, Karolinska Institutet, 2006

Övriga utbildningar
HMC Certifierad Handledare i grundläggande förflyttningsteknik, 2016
Senior Power utbildning, Prof. Michail Tonkonogi, 2014
Hälsoprofilbedömning, Health Profile Institute, 2009
Styrketräningsinstruktör, S.A.F.E., 2002

Yrkeserfarenhet
Grundare och ägare av Säker Senior AB:
¤ Föreläsningar inom äldre hälsa
¤ Utbildningar i Ergonomi och förflyttningsteknik
¤ Utbildningar i Fallprevention
¤ Genomförande av Balansskolor för seniorer
¤ Projektledare inom seniorhälsa.
¤ Uppbyggnad av- och kliniskt verksam inom hemrehabilitering, primärvård.
Grundare och ägare av Skaring Fysioterapi; gruppträning, sjukgymnastik, ergonomigenomgångar.
Sjukgymnast i primärvården; på mottagning och hemrehabiltering.
Instruktör i vattengymnastik, styrketräning och balansträning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00