Säker Senior AB

Kurs för samtalsledare

Vi har utbildat vår första grupp samtalsledare vilka uppskattade utbildningen och nu är redo att hålla sina egna "Stepping On " kurser. Det finns nu möjlighet för din kommun eller organisation att boka en egen kurs.

De som blir samtalsledare är personer med intresse av fallprevention och av att leda en grupp. Den huvudsakliga uppgiften är att leda samtalen och ansvara för att programmet genomförs som planerat.

För att bli samtalsledare bör man vara en god lyssnare och känna självförtroende i att leda samtal i grupp. Som samtalsledare bör man framförallt uppmuntra deltagarnas frågor och förstärka deras förtroende för sina egna idéer och förmågor samt ta till vara på deras erfarenheter och även uppmuntra till att de delar med sig till de övriga i gruppen. Man kommer även att stötta deltagarna vid genomförandet av den träning som ingår i programmet.

Under utbildningen går vi igenom vad som ingår i en Stepping On kurs, programmets pedagogiska upplägg och deltagarna erhåller de kunskaper man behöver för att kunna leda en kurs. Vi tränar på olika moment såsom träningsövningar och att leda gruppsamtal.

I utbildningen ingår en handbok som innehåller det man behöver för att för att planera, förbereda och genomföra programmet och i handboken finns allt textmaterial som används under programmet. Alla deltagare får även boken ”Balansera med mera” som är baserad på programmet och som används vid genomförandet av ”Stepping On”. Utbildning genomförs under två på varandra följande dagar. Hemuppgifter ingår mellan kursdagarna.

Utbildningen riktar sig till de som kommer i kontakt med äldre personer som har ökad fallrisk. De blivande samtalsledarna kanske arbetar på en träffpunkt för seniorer, är aktiv i en pensionärsförening eller arbetar inom vård eller rehabilitering.

Är du intresserad av att veta mer?
Hör gärna av dig på 0731-53 20 30 eller på info@sakersenior.se.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00