Säker Senior AB

Läkemedel

Läkemedel kan öka risken för en fallolycka Var tredje person över 80 år får olämpliga läkemedel
Äter man fler än tre olika läkemedel ökar risken för fall.

De flesta läkemedel som förskrivs är bra produkter, de hjälper oss att bli friska eller må bättre. men det finns dock många läkemedel som är olämpliga för äldre, eftersom de ger just äldre en hög risk för biverkningar.

Läkemedel som kan öka risken för fall är:
- Blodtrycksmedicin
- Hjärtmedicin
- Vätskedrivande medicin
- Sömntabletter
- Antidepressiv medicin

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att man själv kan agera för en bättre behandling.

Läs mer om Koll på läkemedels hemsida

"Riskerar du at falla på grund utav dina mediciner?" En liten fickfolder framtagen av Socialstyrelsen inför 2016 års kampanjevecka Balansera Mera.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00