Säker Senior AB

Fall och demens

Demenssjukdom ökar risken för att falla med 2-3 gånger.
Ca 45-90% av personer med demenssjukdom faller minst en gång/år.
Forskning visar att personer med Alzheimers sjukdom i jämförelse med personer utan kognitiv nedsättning har
- Högre fallrisk
- Nedsatt balansförmåga
- Nedsatt gångfärmåga

För att förebygga fall vid demenssjukdom bör särskild uppmärksamhet ges till personer som har svårt med:
- Uppmärksamhet
- Orienteringsförmåga
- Ängslan och oro
- Intag av antidepressiva preparat
- Ökat svaj vid balanstest

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00