Säker Senior AB

Vad kostar fallolyckorna?

Samhällets totala kostnader för fallolyckor hos äldre är enligt MSBs rapport "Samhällets kostnader för fallolyckor" (2010) 22 miljarder. 12,6 miljarder av dessa är direkta kostnader dvs kostnader som uppkommer pga av olyckan. 9,4 miljarder är indirekta kostnader dvs intäkter som uteblir pga olyckan.

Många personer som råkar ut för en fallolycka blir tvungen att flytta till äldreboende. För den enskilda kommunen kostar det minst 600 000 kronor mer /år om en invånare bor på särskilt boende istället för i eget boende.

Vården av frakturer kostar mer än vården av Stroke, migrän, MS och Parkinsson ihop.

Olyckor kostar enorma summor - ofta helt i onödan!

Totalt kostar olyckorna ca 65 miljarder kronor årligen i Sverige. En fjärdedel, drygt 16 miljarder, drabbar kommuner och landsting. Siffrorna redovisas i rapporten Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet som gavs ut av SKL och MSB den 5 december 2012. – Årets Öppna Jämförelser Trygghet och särkerhet ger varje kommun en uppskattning av hur mycket olyckor kostar hos dem. Detta är enorma summor som istället skulle kunna gå till annat, så förutom att minska lidandet för människor som råkar ut för olyckor, kan ett effektivt säkerhetsarbete i kommunen också vara ett sätt att minska kostnader, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00