Säker Senior AB

Vardagsförflyttningar

För fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Kursen passar dig som känner att du behöver förbättrade kunskaper i ergonomi och förflyttningskunskap eller behöver ny inspiration. Du handleder vård och omsorgspersonal och håller kanske själv i utbildningar på din arbetsplats.

Under kursdagen varvas teori med praktiska övningar.Stor vikt läggs vid att förmedla på vilka sätt man kan föra kunskaper vidare till övrig personal.

Efter kursen har deltagaren fått:

¤ Kunskaper i grundläggande anatomi och ergonomi och hur man förmedlar detta på ett lättförståeligt sätt
¤ Lära sig om principer för förflyttningar bla hur man kan använda sig av naturliga rörelsemönster
¤ Ta del av aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket
¤ Genomgång av användbara hjälpmedel
¤ Handfasta tips för bemötande och kommunikation
¤ Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
¤ Öva praktiskt på vanliga förflyttningarVill du att vi kommer till din arbetsplats och håller en kurs så gör vi gärna det. Hör av dig till oss på info@sakersenior.se för mer information eller offert

Vad säger deltagarna?

- Bra kursledare, mycket energi och tydliga.
- Bra att först få muntlig och sen praktiskt- sätter sig mer då.
- Lärorikt och givande med konkreta lösningar och tips
- Mycket bra! Lite nya tips och även bra att känna att det vi gör är rätt.
- Verklighetsförankrat. Bra tips.
- Intressant hela tiden!
- Bra innehåll att få med ”vad är motivation” för de som jag ska guida utan att" trampa på tårna".

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00