Säker Senior AB

Rehabiliterande förhållningssätt

iStock_000039736250_Small.jpg

Att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt i äldreomsorg innebär att ta reda på tillvara de äldres egna resurser och förmågor. Om personalen ska man finnas som stöd i de dagliga aktiviteterna och uppmuntra den äldre att fortsätta vara så aktiva hen kan i vardagen.

Utbildning som ger ökade kunskaper om vikten av ett rehabiliterande arbetssätt i det dagliga arbetet.
Föreläsning med teoretiska pass, strukturerad dialog, erfarenhetsutbyte, grupparbeten samt reflektion.

Efter kursen har deltagaren fått:

¤ Lära sig vad ett rehabiliterande arbets- och förhållningssätt innebär
¤ Diskutera kring vardagsrehabilitering som en viktig del i yrkesrollen
¤ Vad är syftet och målet med vardagsrehabilitering
¤ Mer kunskaper om hur vi kan vi motivera de vi möter
¤ Handfasta tips för bemötande och kommunikation
¤ Hur ska vi arbeta framöver med genomförande, kommunikation och uppföljningar

Kursfakta

Målgrupp: Framförallt för personal på SÄBO men kan anpassas till andra målgrupper
Antal deltagare: Grupp om max 20 deltagare
Kurslängd: 5 timmar
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut
Intyg: Kursdeltagarna får kursintyg.
Lokal: Vi kommer gärna till er men kan på förfrågan boka lokal, kostnad för den tillkommer då.
Kostnad för helgrupp inom Stockholms län: 16 500 kr exkl. moms/ grupp.
Kostnad för helgrupp utanför Stockholms län: 18 500 kr exkl. moms/grupp.
Reseersättning tillkommer med 32 kr exkl moms/mil.

Kontakta oss på e-post eller på tel 076-249 32 00 för mer information, bokning eller ev anpassning av kursen till er verksamhet.

Allmänna villkor vid bokning av utbildning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00