Säker Senior AB

Rehabiliterande förhållningssätt

iStock_000039736250_Small.jpg

Att arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt inom äldreomsorg innebär att ta tillvara på de äldres egna resurser och förmågor. Man ser individens möjligheter och styrkor och uppmuntrar individen att tro på sin egen förmåga. Personalen ska finnas med som stöd i de dagliga aktiviteterna och stödja den äldre att fortsätta vara så aktiv hen kan i vardagen. Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli att den äldre förlorar sina funktioner och färdigheter.

Denna utbildning ger ökad kunskap om rehabilitering och aktivering i den äldres vardag och tar upp vikten av meningsfullhet, självständighet, motivation, bemötande och delaktighet.

Föreläsning varvas med grupparbeten ,erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.

Innehåll

¤ Vad innebär ett rehabiliterande arebtssätt
¤ Betydelsen av hälsa och fysisk aktivitet för de äldre i vardagen
¤ Vad innebär ett rehabiliterande arbetssätt i arbetet och möten med de äldre?
¤ Vilka är fördelarna och vad kan svårigheterna vara med arbetssättet
¤ Vikten av meningsfullhet, självständighet, motivation, bemötande och delaktighet
¤ Handfasta tips för bemötande och kommunikation
¤ Hur ska vi arbeta framöver med planering, genomförande, kommunikation och uppföljningar

Kursfakta

Målgrupp: Personal inom äldreomsorgen
Antal deltagare: Grupp om max 20 deltagare
Kurslängd: 5 timmar
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut
Intyg: Kursdeltagarna får kursintyg.
Lokal: Vi kommer gärna till er men kan på förfrågan boka lokal, kostnad för den tillkommer då.
Kostnad för helgrupp inom Stockholms län: 18 000 kr exkl. moms/ grupp.
Kostnad för helgrupp utanför Stockholms län: 20 000 kr exkl. moms/grupp.
Reseersättning tillkommer med 40 kr exkl moms/mil.

Kontakta oss på e-post eller på tel 076-249 32 00 för mer information, bokning eller ev anpassning av kursen till er verksamhet.

Allmänna villkor vid bokning av utbildning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00