Säker Senior AB

OEP certifiering

Syftet med att certifiera instruktörer i Otago Exercise Programme är att säkerställa att de instruktörer som arbetar enligt programmet har de kunskaper som behövs för att korrekt följa programmets riktlinjer och ge förutsättningar för att minska fallrisk hos sina patienter.

För att bli Certifierad instruktör i Otago Exercise Programme ska man vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Den certifierade instruktören ska ha genomgått en heldagsutbildning hos Säker Senior med obligatoriska teoretisk och praktiska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav.

Som certifierad OEP instruktör ska man:

¤ Ha kunskap om vad som orsakar fall och vad som är evidensbaserad fallprevention samt vilken träning som ger effekt.
¤ Kunna förklara innehållet i Otago Exercise Programme.
¤ Kunna identifiera patienter som är lämpade att delta i programmet och bedöma lämplig träningsnivå.
¤ Kunna instruera patienterna så att de kan genomföra övningarna på ett korrekt och säkert sätt.
¤ Förstå och kunna förmedla betydelsen av att följa programmets struktur och kärnvärderingar för att nå önskvärt resultat.
¤ Ge lämpligt stöd och motivation till varje patient.

Instruktörs pin

Vi har tagit fram en pin för certifierade instruktörer

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00