Säker Senior AB

Fallprevention i vardagen

För vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen

Om personal som träffar personer med fallrisk har kunskaper i fallprevention finns det stora möjligheter till att undvika att ett fall sker. Det finns många insatser personalen kan göra för att förhindra fall och med det uppehålla den äldres aktivitetsnivå och livskvalitet.

Vår kurs i fallprevention på tre timmar ger deltagarna ökad förståelse för och ökad kunskap om vad som orsaker en fallolycka vad man kan göra för att undvika att en olycka sker.

Informativ och inspirerande föreläsning varvas med dialog, reflektioner och praktiska övningar.

Efter kursen har deltagarna fått

Teori
¤ Kunskap om fallolyckor; omfattning, vanliga skador
¤ Lära sig att upptäcka riskområden för fallolyckor
¤ Kunskap om hur man ska minska risken för fallolyckor
¤ Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
¤ Information om hjälpmedel för ökad trygghet och säkerhet
¤ Checklistor att använda i det dagliga arbetet
¤ Hur man hjälper man någon som fallit
¤ Förstå sin egen roll i att kunna minska fallolyckor

Kursfakta

Målgrupp: Personal inom äldreomsorg och hemtjänst.
Kurslängd: 3 timmar, men kan utformas utifrån behov och önskemål.
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut
Intyg: Kursdeltagarna får kursintyg.

Kontakta oss på E-post eller på tel 076-249 32 00 för mer information, offert, bokning eller ev anpassning av utbildningen till er verksamhet

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00