Säker Senior AB

Fallprevention i vardagen

För vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen

Om personal som träffar personer med fallrisk har kunskaper i fallprevention kan mycket göras som minskar risken för att ett fall sker. Det finns många insatser personalen kan göra för att förhindra fall och med det uppehålla den äldres aktivitetsnivå och livskvalitet.

Vår kurs i fallprevention på tre timmar ger deltagarna ökad förståelse för och ökad kunskap om vad som orsaker en fallolycka vad man kan göra för att undvika att en olycka sker.

Informativ och inspirerande föreläsning varvas med dialog, reflektioner och praktiska övningar.

Efter kursen har deltagarna fått

¤ Kunskap om fallolyckor; omfattning, vanliga skador
¤ Lära sig att upptäcka riskområden för fallolyckor
¤ Kunskap om hur man ska minska risken för fallolyckor
¤ Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
¤ Information om hjälpmedel för ökad trygghet och säkerhet
¤ Checklistor att använda i det dagliga arbetet
¤ Hur man hjälper man någon som fallit
¤ Förstå sin egen roll i att kunna minska fallolyckor

Kursfakta

Målgrupp: Personal inom äldreomsorg och hemtjänst.
Antal deltagare: Grupp om max 20 deltagare
Kurslängd: 3 timmar, men kan utformas utifrån behov och önskemål.
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut
Intyg: Kursdeltagarna får kursintyg.
Lokal: Vi kommer gärna till er men kan på förfrågan boka lokal, kostnad för den tillkommer då.
Kostnad för helgrupp inom Stockholms län: 12 000 kr exkl. moms/ grupp.
Kostnad för helgrupp utanför Stockholms län: 14 000 kr exkl. moms/grupp.
Reseersättning tillkommer med 40 kr exkl moms/mil.

Kontakta oss på e-post eller på tel 076-249 32 00 för mer information, bokning eller ev anpassning av kursen till er verksamhet.

Allmänna villkor vid bokning av utbildning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00