Säker Senior AB

Förflyttningar med personlyft

Efter utbildningen kommer deltagarna ha fått ökade kunskaper i grundläggande hantering av personlyft vid förflyttning av vårdtagare. Vi går noggrant igenom hur man arbetar med lyft i vilket ingår hur man applicerar lyftselen på ett enkelt sätt, genomför säkerhetskontroll samt genomför ett säkert lyft. Vi lägger även vikt på att tillvarata vårdtagarens förmåga till delaktighet i förflyttningarna.

Efter kursen har deltagarna fått

¤ Lärt sig olika sätta att applicera lyftsele i säng, i rullstol och vid liggande på golv
¤ Tränat att använda personlyft till/från rullstol, säng och från golv
¤ Fått ökade kunskaper om hur man med god ergonomi arbetar med den egna kroppen
¤ Handfasta tips för bemötande och kommunikation
¤ Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete

Förflyttningar med personlyft- fakta

Målgrupp: Personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet.
Antal deltagare: Grupp om max 15 deltagare
Kurslängd: 3 timmar
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut
Intyg: Kursdeltagarna får kursintyg.
Lokal: Vi kommer gärna till er (ni tillhandahåller hjälpmedel , sängar, rullstolar) Vi kan boka lokal inkl hjälpmedel, kostnad tillkommer då.
Kostnad för helgrupp inom Stockholms län: 12 000 kr exkl. moms/ grupp.
Kostnad för helgrupp utanför Stockholms län: 12 000 kr exkl. moms/grupp.
Reseersättning tillkommer med 40 kr exkl moms/mil.

Kontakta oss på e-post eller på tel 076-249 32 00 för mer information, bokning eller ev anpassning av kursen till er verksamhet.

Allmänna villkor vid bokning av utbildning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00