Säker Senior AB

Strokeföreläsning

brain.jpg

En föreläsning under vilken vi pratar kring vad stroke är, exempel på olika svårigheter som kan uppstå efter stroke och hur detta kan påverka vardagen.

Ingen stroke är den andra helt lik och följderna efter stroke ser olika ut för varje person. Eftersom hjärnan styr alla våra funktioner kan stroke ge många olika konsekvenser fysiskt, kognitivt och socialt. Under föreläsningen samtalar vi även kring träning, samt möjligheter till stöd och hjälp för personer med stroke och deras närstående.

Fakta om föreläsningen

Målgrupp: Personer av intresse av att veta mer om stroke
Föreläsnings längd: 90 minuter.
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag hör av dig till oss på e-post info@sakersenior.se eller på tel: 076-249 32 00.

Allmänna villkor vid bokning av föreläsning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00