Säker Senior AB

Osteoporosföreläsning

Balansträning

Osteoporos (benskörhet) är ett stort folkhälsoproblem och Sverige är ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en fraktur pga benskörhet.

Vi erbjuder en föreläsning i vilken ingår information om bakomliggande orsaker till osteoporos samt information om förebyggande åtgärder, behandling och tips för att hjälpa personer som drabbas.Eftersom träning av flera anledningar är viktigt vid osteoporos kommer vi att gå igenom passande övningar

Föreläsningens innehåll:
• Vad händer i kroppen vid osteoporos?
• Behandling; smärtlindring, träning, läkemedel
• Tips för att undvika att falla
• Praktisk träning: Grundläggande balans- och styrketräning

Fakta om föreläsningen

Målgrupp: Seniorer och andra med intresse av osteoporos
Föreläsnings längd: 60 minuter.
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag hör av dig till oss på e-post info@sakersenior.se eller på tel: 076-249 32 00.

Allmänna villkor vid bokning av föreläsning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00