Säker Senior AB

Artrosföreläsning

Träning vid artros

Föreläsning om Artros med information om orsaker till artros samt behandling, förebyggande åtgärder och tips för att hjälpa personer som drabbas.
Eftersom träning är en effektiv behandling vid artros kommer vi att gå igenom passande övningar

Föreläsningens innehåll::
• Vad händer i kroppen vid artros
• Riskfaktorer
• Symtom
• Behandling
• Träning och egenvård
• Hjälpmedel

Fakta om föreläsningen

Målgrupp: Seniorer och andra personer med intresse av artros
Föreläsnings längd: 60 minuter.
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag hör av dig till oss på e-post info@sakersenior.se eller på tel: 076-249 32 00.

Allmänna villkor vid bokning av föreläsning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00