Säker Senior AB

Stark & Stadig

Balansera-pa-lina.jpg

Information och inspiration till styrketräning och balansträning med syfte att minska fallrisk.

Föreläsningen kan fungera som en inspiration för att komma igång med träning och /eller vid start av träningsperiod på tex träffpunkter för seniorer.

- Härliga personer som med sin kunskap och värme höll en intressant föreläsning om balans och muskelträning, visade oss olika övningar som vi kan använda oss av i framtiden och det fanns utrymme för frågor.Tack för ett gott samarbete, besökarna och personal fick med sig ny kunskap . Dessutom hade vi roligt!
Karina Utne
Förebyggande verksamhet, AB SOLOM, Sollentuna

Föreläsningens innehåll::
• Vad händer med vår balans och muskelstyrka med åldern?
• Om jag inte tränar – hur blir det då?
• Hur ska jag träna för att bibehålla kraft och balans?
• Praktisk träning: Grundläggande balans- och styrketräning

I föreläsningen ingår ett anpassat träningsprogram som kan kopieras och delas ut till åhörarna för träning tillsammans eller enskilt i hemmet.

Fakta om föreläsningen

Målgrupp: Seniorer.
Föreläsningslängd: 60 minuter
Kursledare: Leg. fysioterapeut och Leg. arbetsterapeut med fördjupade kunskaper inom balans och träning för seniorer.

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag hör av dig till oss på e-post info@sakersenior.se eller på tel: 076-249 32 00.

Allmänna villkor vid bokning av föreläsning

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00