Säkra seniorer

Fallprevention, utbildningar och föreläsningar med målet säkra seniorer

Rätt stöd är effektiv fallprevention

Säker Senior erbjuder rehabtjänster inriktade på hälsofrämjande och fallpreventiva åtgärder för seniorer. Vårt mål är att seniorer ska ha möjlighet att fortsätta vara så aktiva och självständiga som de själva vill vara.

Offentlig sektor, företag och föreningar kan få hjälp och stöd av Säker Senior. Som ett fristående socialt företag kan vi komma in på olika nivåer i verksamheter och hos olika aktörer. Vi erbjuder en stor variation av tjänster vilka alla har ett hälsofrämjande mål.

Under 2013-2015 har Säker Senior medverkat i tre hälsofrämjande projekt riktade mot äldre i Österåkers kommun. Läs gärna mer om dessa underrubriken Projekt.

Vi håller uppskattade utbildningar i Ergonomi och förflyttningsteknik samt i Fallprevention. Våra kunder är ofta hemtjänstföretag men vi har även utbildat på äldreboenden och LSS boende.

Säker Senior är ofta anlitat för att hålla informativa och inspirerande föreläsningar på träffpunkter för seniorer, mässor och hos föreninger.

Varmt välkomna att höra av dig till någon av oss för att diskutera om hur vi skulle kunna samarbeta!

Anna Skaring, leg. Sjukgymnast
Karin Pergament, leg. Sjukgymnast
Sofia Biderholt, leg. Arbetsterapeut

Sjukgymnast Anna Skaring Sjukgymnast Karin Pergament Arbetsterapeut Sofia Biderholt

bc7000941ea9a48d4b1a93f2a8c7fd55.gif

Aktuellt

Otago Exercise Programme

Vill du veta hur du på bästa sätt kan hjälpa äldre personer att undvika att råka ut för en fallolycka?
Nu går det bra att anmäla sig till någon av höstens öppna utbildningar
13 september eller 19 oktober kl 9.00-16.00
Läs mer här
Anmäl dig genom kursformuläret i menyraden.
Varmt välkommen!

Fallolyckor är en av de största riskerna för vårdskador

Fall och läkemedel framstår som de största riskområdena för uppkomst av vårdskada i kommunal vård.
En stor andel kommuner uppger att man arbetar med riskbedömningar inom bla fall men resultaten pekar på att det görs alltför få planerade förebyggande åtgärder. Läs mer på Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet

Nu finns vi på Facebook!

Äntligen har Säker Senior tagit steget in i Facebook. Här kommer vi att informera och förhoppningsvis inspirera inom bland annat fallprevention samt hälsa och träning för seniorer. Vi kommer även att visa vad vi har för oss om dagarna. Varmt välkomna till hänga med oss in i Facebook världen!

bc7000941ea9a48d4b1a93f2a8c7fd55.gif

Tidningsartikel

Vi har skrivit en artikel för tidningen Ä Nr 1 2016. Ä är en tidskrift från Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård. Temat i detta nummar var Fallskador och osteoporos.Läs artikeln
här

Fallprevention i vardagen

Tillsammans kan vi minska fallolyckorna!
Säker Senior AB - info@sakersenior.se- 076-249 32 00

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in