Säker Senior AB

Nyhet! Webbaserade utbildningar

Att ha möjlighet att lära sig mer inom sitt yrkesområde är betydelsefullt både för de som deltar i utbildning och för verksamheten. För att kunna fortsätta att sprida konkreta, viktiga och användbara kunskaper även i dessa Corona tider har vi spelat in ett antal Webbaserade utbildningar som vi hoppas kan vara ett komplement till våra "fysiska" kurser.

Kanske är det nu man har tid att lära sig mer och planera framåt?

Nedan kan ni läsa mer om våra första webutbildningar:
• Fallprevention i vardagen - för alla som i sin vardag träffar personer med fallrisk
• Sittande gymnastik- för dig som vill börja leda eller redan leder sittande gymnastik

Inom kort kommer även:
• Ergonomi för vård- och omsorgspersonal
• Manuella förflyttningar
• Förflyttningar med personlyft
• Upp från golv

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Fallprevention i vardagen

Att råka ut för en fallolycka ingår inte i ett naturligt åldrande. I utbildningen får du lära dig vad som orsakar fallolyckor, hur du kan uppmärksamma fallrisk och vad du kan göra för att förebygga att det sker fallolyckor. Teori blandas med praktiska övningar och konkreta tips för vardagsarbetet.

Du hittar utbildningen här

Sittande gymnastik

Sittande gymnastik är en användbar träningsform som kan genomföras med många olika målgrupper; vid rehabilitering efter sjukdom eller olycka, för äldre eller vid psykisk ohälsa. I den här utbildningen varvas teori och praktik för att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna planera och genomföra ett träningspass i sittande gymnastik.

Du hittar utbildningen här

Kommande webutbildningar

Ergonomi för vård och omsorg
Manuella förflyttningar
Förflyttningar med personlyft
Upp från golv

Några av våra uppdragsgivare

svart_liggande_hoger.jpg logo1.png

Logotyp.png Sollentuna.png

Habo_Logotyp_Primar.png mistel.png

logo_osteraker_kommun.png 22539848_2109306309094851_4483745937133858530_n.png

432228_362424117113478_653408866_n.jpg logo-rh.png

image001.png image002.jpg

Passa på!

gate_kampanj_host2020-1000x1000.png

Läs mer här

Aktuella öppna utbildningar

Otago Exercise Programme
Tisdagen den 26 januari kl.9.00-16.00 i Stockholm

Inspirationskurs i sittande gymnastik
Tisdagen den 24 november kl. 13.00-15.00 i Stockholm
FRAMFLYTTAD PGA COVID 19

Läs mer om utbildningarna under rubriken Kurser

Samarbete kring fallpreventiv träning

Otago Exercise Programme användes för att testa en arbetsmodell.
Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer– ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell. FoU-rapport nr 34/2019
Läs hela rapporten här
Slutsats: Arbetsmodellen uppfattades som ett sätt att effektivisera hemrehabiliteringen och verkar även kunna bidra till ett mer rehabiliterande arbetssätt hos hemtjänsten. Att träna med hemtjänstpersonalen har beskrivits som motivations- och trygghetshöjande för den äldre

Utbildning i fallprevention på Södermalm

Stockholms stads äldreförvaltning arrangerade under 2019/2020 en utbildning (som genomfördes av Säker Senior) med syfte
att öka förståelsen och kunskapen hos medarbetare i olika verksamheter inom
Stockholms stad, om fallrisk och samverkan kring fallförebyggande arbete.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att följa och utvärdera
Utbildningen och deras rapport finns nu färdig.
FALLFÖREBYGGANDE ARBETE FÖR
ÄLDRE PERSONER I ORDINÄRT BOENDE
Rapport från en utbildningsinsats på Södermalm

Läs hela rapporten här

Nytt sätt att arbeta med fallprevention i Sverige

LiFE - Lifestyle-iIntegrated Functionell Training är ett fallpreventionsprogram framtaget på Universitetet i Sydney. I samarbete med universitetet är vi nu i färd med att översätta programmet. LiFE är framförallt ett sätt får arbetsterapeuter att arbeta fallförebyggande. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!

Tid för en bra bok ?

Vi tipsar om boken ”Balansera med mera” . Boken innehåller mycket bra information,konkreta råd och inspirerande berättelser för hur man kan minska risken för att falla.Det finns även bra träningsövningar man själv kan göra hemma.
Välkommen att beställa den från oss! Skicka oss ett mail på info@sakersenior.se
med din adress så skickar vi boken och en faktura. Pris 229 kr + porto

IMG_2576.jpg

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in