Säker Senior AB

StandUP

En personlyft framtagen framförallt för personer som ramlat och behöver komma upp till sittande eller stående med eller utan hjälp.

standUP är lätt att använda själv och kan användas för att öka självständigheten. Den kan även användas av anhöriga och vårdpersonal för att hjälpa någon upp från golvet eller ner till golvet.

standUP kan användas i hemmet, på vårdboende eller inom sjukvården för personer som inte har skadat sig men ändå behöver hjälp.

standUP kan även användas av de som vill komma ner på golvet på ett smidigt och säkert sätt för att kunna göra aktiviteter på golvet t.ex. träna eller leka med sina barn.

mindreSTandUpigymet2.jpg

standUP är försedd med både batteri och el-sladd. Den är väldigt driftsäker och stabil. Är mycket enkel att montera och använda och även lätt att transportera

standUP finns i två varianter; mini och MAXI, för att kunna möta olika behov.

Vill ni se hur standUP mini och /eller MAXI fungerar i Stockholms området kommer vi gärna och visar

Köper ni en standUP mini eller MAXI och vill att vi visar hur den fungerar kan vi komma till er över hela landet

Bägge standUP:erna är testade enligt NS-standarder. vilket visar att produkten har producerats i enlighet med norska standarder. Testrapport för MAXI och testrapport för mini

standUp MAXI

MAXInereirum.jpg Kan användas som ett alternativ till golvlyft med sele för att hjälpa någon upp från golv.

Att få hjälp med standUP MAXI kan upplevas som mindre olustigt än att få hjälp med golvlyft och sele.

standUP MAXI kan användas för personer som sitter på golvet men även för att hjälpa någon upp från liggande.

Lyfter upp till 180 kg.

Pris: 24 800 kr exkl moms. För att beställa klicka här

MAXIhjul.jpg standUP MAXI är försedd med hjul för att kunna flytta lyften dit man behöver och med armstöd för att underlätta vid förflyttning. Sitsen kan höjas extra högt för personer som ska resa sig upp och har en rörelseinskränkning i höftleden.

standUP mini

Kan med fördel placeras i hemmet för säker och trygg hjälp i vardagen men är även liten och lätt att transportera. Väger endast 11 kg.

Lyfter upp till 160 kg.

Pris: 18 100 kr exkl moms För att beställa klicka här

nyminiuppeirum.jpg Hopfalldmini.jpg

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00