Säker Senior AB

Rehabombud

Med ett ökat antal äldre i samhället ökar behoven av att fler vård och omsorgspersonal har goda kunskaper inom tex förflyttningsteknik. Att vidareutbilda personel är ett sätt att möta de ökade kraven.

Denna utbildningen syftar till att ge personal som ska få ett utökat ansvar inom förflyttningsområdet på sin arbetsplats ökade kunskaper och förmågor inom ergonomi, förflyttningsteknik och hur de kan handleda och utbilda övrig personal inom dessa områden.

Utbildningen ges vid två tillfällen med tid emellan som ger möjlighet till att träna det man lärt sig och att genomföra hemuppgifter. Hur många dagar varje tillfälle skall vara kan varieras efter önskemål och behov och vi kommer tillsammans med kunden fram till vad som passar just er personal.

Under kursen varvas teori med praktiska övningar av kroppskännedom och förflyttningar. Genomgång av patientfall och diskussioner i gruppen är viktiga delar av utbildningen.

Utbildningsmål

Personal-som-hjalper-kvinna.jpg Rehabombuden ska efter utbildningen kunna handleda samt utbilda sina arbetskamrater i grundläggande ergonomi och förflyttningsteknik . De ska även kunna förmedla hur personal ska minska belastningen på sina egna kroppar och i med det minska risken för arbetsskador.

Rehabombuden ska efter utbildningen kunna uppmärksamma förändringar i funktions- och aktivitetsnivå hos brukare samt svårigheter vid förflyttningssituationer. De ska därefter kunna initiera lämpliga kontakter och åtgärder.

Hör gärna av dig till oss för ytterligare information, planering av kurs eller övriga frågor.
Kontakta oss på info@sakersenior.se eller på 0731-53 20 30.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00