Säker Senior AB

Handledning vid rehabilitering

Hander-Utbildning-mindre-.jpg

Kurs kring hur du kan möta utmaningar som du har i ditt arbete med att handleda eller undervisa annan personal.

Vi lägger stor vikt vid att förmedla kunskaper i både teori och praktik utifrån fyra V; Vad, Varför, Vem och Värdesätt.

Innehåll i föreläsningen

¤ Vad innebär handledning?
¤ Vikten av att all personal har betydelse för en lyckad rehabilitering
¤ Den viktiga frågan -Varför?
¤ SMARTA mål
¤ Vikten av god kommunikation
¤ Samarbete mellan yrkesgrupper för att nå målen- fungerande arbetssätt

Vi varvar teori med diskussioner, reflektion och praktisk övningar

Fakta om föreläsningen

Målgrupp: För de som i sitt arbete handleder, utbildar och/eller samarbetar med annan personal vid rehabilitering
Föreläsningens längd: 60 minuter
Föreläsare: Leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut
Kostnad föreläsning inom Stockholms län: 3 500 kr/tim.exkl moms/ grupp
Kostnad föreläsning utanför Stockholms län: 5 500 kr/tim.exkl. moms/grupp

Reseersättning tillkommer för resor över 3 mil

Vill du veta mer eller boka en föreläsning hör av dig till oss på e-mail eller på tel: 076-249 32 00.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00