Säker Senior AB

Fallprevention

Varning-for-fall.jpg

Föreläsningen passar alla som kommer i kontakt med personer med fallrisk.Med rätt kunskaper i fallprevention finns det stora möjligheter att göra insatser som minskar risken för fallolyckor och med det uppehålla aktivitetsnivå och livskvalitet.

Innehåll i föreläsningen

¤ Var, när och hur inträffar fallolyckor
¤ Bakomliggande orsaker till fall
¤ Fallförbyggande insatser vad finns det evidens för?
¤ Lämpliga insatser till rätt målgrupp
¤ Vem ansvarar för vad??
¤ Smarta hjälpmedel för fallprevention och var man hittar dem

Fakta om föreläsningen

Målgrupp: Biståndsbedömare, Distriktssköterskor, MAS/MAR, Hemtjänst mfl.
Föreläsningens längd: 60 - 90 minuter beroende på önskemål.
Föreläsare: Leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut med fördjupade kunskaper inom fallprevention
Kostnad föreläsning inom Stockholms län: 3 500 kr/tim.exkl moms/ grupp
Kostnad föreläsning utanför Stockholms län: 5 500 kr/tim.exkl. moms/grupp

Reseersättning tillkommer för resor över 3 mil

Vill du veta mer eller boka en föreläsning hör av dig till oss på e-mail eller på tel: 076-249 32 00.

Säker Senior är ett kunskaps- och utbildningsföretag som erbjuder kurser, föresläsningar och konsultjänster inom områdena fallprevention, förflyttningar och träning för seniorer. Vi vill bidra till att minska fallolyckor och ge verktyg till personal inom vården att arbeta mot samma mål. Balansträning och styrketräning för seniorer är en viktig del för att minska antalet fallolyckor och därför erbjuder vi Balansskolor och föreläsningar för seniorer.

Säker Senior AB - info@sakersenior.se - 076-249 32 00